ซีพี-เมจิ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 โรงเรียนประชารัฐ CONNEXT ED ใน จ.สระบุรี

15 Sep 2020

นายแปลก เทพรักษ์ (ที่ 7 จากขวา) นายอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ร่วมกับ นายวิวัฒน์ ภูมิพิทักษ์กุล (ที่ 6 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี - เมจิ จำกัด มอบเงินสนับสนุนโครงการ รร.ประชารัฐ CONNEXT ED ให้แก่ 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองแค โรงเรียนวัดหนองครก โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ โรงเรียนวัดขอนชะโงก และโรงเรียนหินกองพิบูลย์อนุสรณ์ รวม 1,450,000 บาท เพื่อใช้พัฒนาการศึกษา ทั้งบุคลากร การเรียนการสอนแบบ Active Learning การบูรณาการการสอนแบบ SMT การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วย ครูเจ้าของภาษา และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แบบ PLC เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและยกระดับการศึกษาของเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) อ.หนองแค จ.สระบุรี.

ซีพี-เมจิ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 โรงเรียนประชารัฐ CONNEXT ED ใน จ.สระบุรี

ซีพี-เมจิ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 โรงเรียนประชารัฐ CONNEXT ED ใน จ.สระบุรี ซีพี-เมจิ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 โรงเรียนประชารัฐ CONNEXT ED ใน จ.สระบุรี