“ดร.สมคิด-นายบุณยสิทธิ์” เยี่ยมชมหอมนุษยธรรม

17 Sep 2020

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ และคณะผู้บริหาร ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมหอมนุษยธรรม (Humanized Hall) ของบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งสร้างเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจคู่คุณธรรมและเป็นสถานที่สร้างแรงบันดาลใจในการทำความดี ยินดีในการแบ่งปัน เกิดปิติ และเกิดศรัทธาในคุณธรรมของพนักงานไลอ้อนและผู้มาเยี่ยมชม

“ดร.สมคิด-นายบุณยสิทธิ์” เยี่ยมชมหอมนุษยธรรม