อพวช. เปิดบ้านใหม่ให้สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 24 กลุ่มบ้านเจริญกรุง ร่วมกับเหล่าศิลปินและมูลนิธิออทิสติกไทย จัดนิทรรศการแสดงผลงานในโครงการ Find Arts

04 Mar 2021

อพวช. เปิดบ้านใหม่ให้สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 24 กลุ่มบ้านเจริญกรุง ร่วมกับเหล่าศิลปินและมูลนิธิออทิสติกไทย จัดนิทรรศการแสดงผลงานเยาวชนออทิสติกและศิลปินในโครงการ Find Arts ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา

อพวช. เปิดบ้านใหม่ให้สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 24 กลุ่มบ้านเจริญกรุง ร่วมกับเหล่าศิลปินและมูลนิธิออทิสติกไทย จัดนิทรรศการแสดงผลงานในโครงการ Find Arts

สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 24 กลุ่มบ้านเจริญกรุง ร่วมกับ เหล่าศิลปินและมูลนิธิออทิสติกไทย จัดนิทรรศการแสดงผลงานเยาวชนออทิสติกและศิลปินในโครงการ Find Arts ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา เพื่อสร้างโอกาสให้กลุ่มเยาวชนและบุคคลที่เป็นออทิสติกมีทักษะด้านอาชีพและพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้มีภาวะออทิสติกให้มีศักยภาพและได้รับการยอมรับเช่นเดียวกับศิลปินระดับมืออาชีพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้กับสังคมไทย โดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้ถึง 9 มีนาคม 2564 ณ NSM Science Square @ The Street Ratchada หรือ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา ชั้น 5 ซึ่งถือเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์แห่งใหม่ใจกลางกรุงล่าสุดขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัวและคนรุ่นใหม่ได้ใช้เวลาร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์แรงบันดาลใจ และสร้างโอกาสการเรียนรู้ในด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ พร้อมร่วมผลักดันและขับเคลื่อนสังคมวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมต่อไปในอนาคต ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2577 9970 หรือ FACEBOOK : NSMScienceSquare

อพวช. เปิดบ้านใหม่ให้สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 24 กลุ่มบ้านเจริญกรุง ร่วมกับเหล่าศิลปินและมูลนิธิออทิสติกไทย จัดนิทรรศการแสดงผลงานในโครงการ Find Arts