สนพ.บุรีรัมย์ จัดพิธีถวายราชสักการะ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

02 Mar 2021

2 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ จัดพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องใน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งตรงกับ 2 มีนาคม ของทุกปี โดยมี นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธี และมีส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาร่วมวางพานพุมดอกไม้สด จำนวน 150 คน

สนพ.บุรีรัมย์ จัดพิธีถวายราชสักการะ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้แรงงานและช่างฝีมือไทย รวมถึงประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงคุณค่าของแรงงานและช่างฝีมือ ทั้งเป็นการน้อมรำลึกในพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงเล็งเห็นและให้ความสำคัญ แก่วงการช่างฝีมือด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล

สนพ.บุรีรัมย์ จัดพิธีถวายราชสักการะ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย