ดีอีเอส สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิริยาภรณ์ ประจำปี 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

22 Feb 2021

เมื่อวันที่ 22  กุมภาพันธ์  2564 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายและชั้นต่ำกว่าสายสะพาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวรายงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมี ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 112 ราย แบ่งเป็นชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 1 ราย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ 11 ราย ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก 40 ราย และชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย 58 ราย และชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย 2 ราย ณ ห้อง Auditorium บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. นับเป็นความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ดีอีเอส สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิริยาภรณ์  ประจำปี 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดีอีเอส สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิริยาภรณ์  ประจำปี 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว