DIYECOM มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส

20 Apr 2021

นายกันตวีร์ แสงสาย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีไอวายอีคอม จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน นำเงินส่วนหนึ่งของรายได้จากการดำเนินธุรกิจด้านการศึกษาและอีคอมเมิร์ซ มอบให้กับมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล(ศูนย์เมอร์ซี่ ชุมชนคลองเตย) เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของบริษัทโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก "ครูนาง" นริศราภรณ์ อสิพงษ์ หัวหน้าแผนกครูข้างถนนให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ของเยาวชนที่อาศัยอยู่ในมูลนิธิฯ ดังกล่าว

DIYECOM มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส