ซิตี้แบงก์ ประกาศแจ้งลูกค้าธนาคารยังคงใช้บริการทุกธุรกรรมได้ตามปกติ ทั้งบัตรเครดิต สินเชื่อ ฯลฯ

22 Apr 2021

ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ประกาศแจ้งผู้ใช้บริการในประเทศไทยยังคงดำเนินการให้บริการทุกประเภทธุรกรรมตามปกติ สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารทั้งในส่วนบัตรเครดิตและบริการทางการเงิน รวมถึงสิทธิประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ลูกค้ายังคงใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องเหมือนเดิม หลังจากที่ซิตี้กรุ๊ปได้การประกาศปรับกลยุทธ์ขององค์กรในการออกจากกลุ่มธนกิจบุคคลระหว่างประเทศ (Global Consumer Banking) ในประเทศไทย พร้อมกับประเทศอื่น ๆ อีก 12 แห่งในสองภูมิภาคเอเชียและยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกา (EMEA) โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องที่ซิตี้ได้ตัดสินใจให้ความสำคัญและมุ่งเน้นในเรื่องของความมั่งคั่ง โดยได้กำหนดทิศทางการลงทุนและทรัพยากรไปยังธุรกิจที่มีขนาดใหญ่และมีศักยภาพในการเติบโต

ซิตี้แบงก์ ประกาศแจ้งลูกค้าธนาคารยังคงใช้บริการทุกธุรกรรมได้ตามปกติ ทั้งบัตรเครดิต สินเชื่อ ฯลฯ

นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย เปิดเผยว่า กระบวนการในการออกจากธุรกิจอยู่ในช่วงเพิ่งเริ่มต้น ดังนั้นอยากให้ความมั่นใจกับลูกค้าของธนาคารฯ ว่าปัจจุบันธนาคารฯยังคงดำเนินการให้บริการธุรกรรมทุกประเภทตามปกติ ทั้งธุรกิจสถาบันรวมถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่ใช้บริการธนาคาร ทั้งในส่วนบัตรเครดิต สินเชื่อ การลงทุนและบริการทางการเงินต่าง ๆ รวมถึงสิทธิประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ลูกค้ายังคงใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในการบริการ รวมทั้งสาขาของธนาคารฯ ตู้เอทีเอ็ม คอลเซ็นเตอร์ และพนักงานทุกคนยังคงดำเนินการให้บริการดีที่สุดแก่ลูกค้าอย่างที่เคยปฏิบัติมาโดยตลอด

ทั้งนี้กลุ่มธุรกิจผู้บริโภคของซิตี้ในประเทศไทยมีการเติบโตเป็นอย่างมากในช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยซิตี้ให้ความสำคัญในการให้บริการกับลูกค้า จากความเป็นผู้นำในการบริหารความมั่งคั่ง บัตรเครดิต สินเชื่อและดิจิทัล อย่างไรก็ตามลูกค้ายังสามารถทำธุรกรรมหรือรับบริการผ่านทาง "ซิตี้โมบาย แอปพลิเคชัน" เว็บไซต์ของธนาคาร www.citibank.co.th และ คอลเซ็นเตอร์ "ซิตี้โฟน 1588" ได้ตามปกติ จนกว่าทางธนาคารฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง นางวีระอนงค์ กล่าวทิ้งท้าย

ด้าน มร.ทีบอร์ พานดิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่า "ซิตี้พร้อมปกป้องผลประโยชน์และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ รวมถึงพร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อมีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตามอยากสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าว่าซิตี้แบงก์ยังคงให้ความสำคัญทั้งด้านการให้บริการและตอบสนองความต้องการด้านการธนาคารของลูกค้า"

เกี่ยวกับ "ซิตี้"
ธนาคารชั้นนำของโลก ที่ให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 200 ล้านราย ในกว่า 160 ประเทศและเขตปกครองทั่วโลก ซิตี้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายให้กับลูกค้าบุคคล องค์กร ภาครัฐและสถาบันต่างๆ โดยธุรกิจหลักครอบคลุมการธนาคารและสินเชื่อเพื่อลูกค้าบุคคล (สายบุคคลธนกิจ) ธนาคารเพื่อองค์กรและการลงทุน (สายสถาบันธนกิจและวาณิชธนกิจ) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ บริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ รวมถึงบริการบริหารความมั่งคั่ง ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.citibank.co.th | เฟซบุ๊ก: Citi Thailand | LINE: Citi Thailand