BIZ ร่วมงานเปิดให้บริการเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็งรุ่น Ethos แห่งแรกในอาเซียน

05 Apr 2021

คุณสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (BIZ) ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.พญ. ศศิกาญจน์ จำจด (กลาง) หัวหน้าแผนกรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผศ.จีระภา ตันนานนท์ (ที่ 3 จากซ้าย) ที่ปรึกษาด้านฟิสิกส์การแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมทั้งทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสที่ศูนย์รังสีมะเร็งวิทยาเปิดให้บริการเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็งรุ่น Ethos ซึ่งเป็นเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดแห่งแรกในอาเซียน โดยมีจุดเด่นที่หัวฉายรังสีที่หมุนได้เร็ว ทำให้ลดระยะเวลาการฉายรังสี และลดการกระจายรังสีไปยังอวัยวะข้างเคียง โดยมุ่งหวังให้เกิดการยกระดับรักษาโรคมะเร็ง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อขยายโอกาสทางการรักษาแก่ประชาชนทุกกลุ่ม งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ขั้น B1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

BIZ ร่วมงานเปิดให้บริการเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็งรุ่น Ethos แห่งแรกในอาเซียน