ข้าวมาบุญครองมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม

07 Apr 2021

นางสาวพรพิมล กิริวรรณา ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจในเครือข้าวมาบุญครอง และศูนย์อาหารในเครือ ฟู้ด เลเจ้นด์ส บาย เอ็มบีเค มอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากข้าวมาบุญครอง จำนวน 500 ชุด ผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม โดยมีนางสาวพรสวรรค์ วรวิศัลย์กุล ผู้อำนวยการช่วยเหลือสังคม (ขวา) ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่างๆ ภายใต้ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข้าวมาบุญครองมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เอ็ม บี เค คอนแทคท์ เซ็นเตอร์ 1285 ระหว่างเวลา 08.30 - 22.00 น.
ขอขอบคุณสำหรับการเผยแพร่ข่าวและหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ