ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมมอบรางวัลโครงการประกวดเรื่องสั้นยอดเยี่ยมแห่งปี

29 Mar 2021

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมสนับสนุนและเป็นตัวแทนมอบรางวัลในโครงการประกวดเรื่องสั้นยอดเยี่ยมแห่งปี ที่จัดขึ้นโดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ทั้งนี้โครงการฯ มีผู้ส่งผลงานเรื่องสั้นเข้ามาร่วมประกวดมากถึง 2,238 เรื่อง จากทั้งนักเขียนชื่อดัง นักเขียนรุ่นใหม่ และผู้ที่เริ่มต้นอยากเป็นนักเขียน เป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยได้แสดงฝีมือในการเขียน เพื่อสืบสานงานวรรณกรรมและส่งเสริมสังคมรักการอ่านต่อไป

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมมอบรางวัลโครงการประกวดเรื่องสั้นยอดเยี่ยมแห่งปี