ร้านหนังสือซีเอ็ดให้คุณช้อปมั่นใจปลอดภัย...เพราะเราห่วงใยคุณ

28 Dec 2020

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้อย่างต่อเนื่องและเพื่อความปลอดภัยโดยเป็นไปตามมาตรการจากภาครัฐนั้นทาง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด มหาชน จึงได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับให้บริการ โดยทางร้านจึงจำเป็นต้องมีขั้นตอนและระเบียบต่างๆ ในการสร้างความมั่นใจด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนถึงมาตรการป้องกันสร้างความปลอดภัยที่ร้านหนังสือ พนักงาน และลูกค้าทุกท่าน กับ 4 มาตารการ ได้แก่

ร้านหนังสือซีเอ็ดให้คุณช้อปมั่นใจปลอดภัย...เพราะเราห่วงใยคุณ
  1. "คัดกรอง" ศูนย์การค้าตรวจไข้ คัดกรองพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน
  2. "ป้องกัน" พนักงานสวมหน้ากากอนามัยระหว่างปฏิบัติงาน
  3. "มั่นใจ" ด้วยมาตรการทำความสะอาดร้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อมากถึง 3 ครั้ง/วัน
  4. "ปลอดภัย" บริการเจลล้างมือสำหรับลูกค้าเพิ่มความมั่นใจเมื่อมาช้อปที่ซีเอ็ด

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนความสำคัญของสุขอนามัย และความปลอดภัยของเพื่อนสมาชิกนักอ่านทุกท่าน รวมถึงพนักงานในร้านค้าทุกคนเป็นอันดับแรก เพื่อความมั่นใจในการมาซื้อสินค้าและใช้บริการที่ร้านหนังสือซีเอ็ด ใส่ใจ ห่วงใยคุณพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความปลอดภัยให้คนไทยห่างไกล COVID-19 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและข่าวสารจากทางซีเอ็ด ได้ที่ www.se-ed.com และ Facebook SE-ED Book Center