ศูนย์ภูมิแพ้สมิติเวช ศรีราชา SAMITIVEJ ALLERGY INSTITUTE (SAI @Sriracha) แห่งภาคตะวันออก

18 Feb 2021

ศูนย์ภูมิแพ้สมิติเวช ศรีราชา SAMITIVEJ ALLERGY INSTITUTE (SAI @Sriracha) ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564  นำทีมโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ปกิต  วิชยานนท์  ผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี  นำความเชี่ยวชาญมาสร้างทีมแพทย์ ด้วยความมุ่งหวังและมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลรักษาเทียบเท่ามาตรฐานสากล รวมถึงให้ความรู้ ความเข้าใจในวิธีการดูแลรักษาแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล ด้วยความเข้าใจและใส่ใจในการให้ดูแลรักษา เพื่อให้ผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีที่สุด

ศูนย์ภูมิแพ้สมิติเวช ศรีราชา SAMITIVEJ ALLERGY INSTITUTE (SAI @Sriracha) แห่งภาคตะวันออก

จากการวิจัยพบว่า โรคภูมิแพ้เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic rhinitis) พบร้อยละ 20-40, โรคหืด (Asthma) พบ ร้อยละ 10-15, โรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ (Atopic dermatitis) พบร้อยละ 10-15, และแพ้อาหาร (Food allergy) พบร้อยละ 6 เป็นต้น การพบโรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องด้วยวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไป ประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น มีการพํฒนาด้านอุตสาหกรรมมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาฝุ่นควัน มลพิษและ PM2.5 ที่เพิ่มมากขึ้น

จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่สำคัญในภาคตะวันออก มีการเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรม มีการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประชาชนเกิดโรคภูมิแพ้ต่างๆ มากขึ้น โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เห็นถึงความสำคัญของการรักษาอาการเหล่านี้ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาโรคจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งในพี้นที่ชลบุรีและภาคตะวันออก ยังไม่มีศูนย์รักษาโรคภูมิแพ้โดยเฉพาะ จึงได้เปิดศูนย์ SAI @ Sriracha ขึ้น เพื่อให้การดูแลรักษาประชาชนด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเทคโนโลยีที่ทันสมัย" รศ. นพ. อัษฎา ตียพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

ศูนย์ภูมิแพ้สมิติเวชศรีราชา ดูแลทุกปัญหาภูมิแพ้ไม่ว่าจะเป็น โรคหืด (Asthma),โรคจมูกและตาอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic rhinoconjunctivitis), โรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ (Atopic dermatitis), แพ้อาหาร (Food allergy) และภาวะแพ้รุนแรง (Anaphylaxis) ซึ่งให้การวินิจฉัยและค้นหาสาเหตุโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมพยาบาล รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รับความรู้และความเข้าใจถึงวิธีการรักษาอย่างถูกต้อง เพื่อให้ผลลัพธ์ในการรักษาออกมาดีที่สุดอีกด้วย

ในด้านการดูแลรักษา ศูนย์ภูมิแพ้สมิติเวชศรีราชา ได้นำเทคนิคใหม่ๆเพื่อให้การดูแลรักษา เช่น การรักษาด้วยการแช่น้ำเกลือ (Salt bath) และพันตัว (Wet wrap) ในโรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ (Atopic dermatitis), การรักษาโดยฉีดวัคซีนภูมิแพ้ (Allergen Immunotherapy) ในโรคโรคหืด(Asthma)และโรคจมูกและตาอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic Rhinoconjunctivitis) หรือการรักษาการแพ้อาหารชนิดเฉียบพลันโดยการรับประทานอาหาร (Oral Immunotherapy Therapy) เป็นต้น การรักษาเหล่านี้ทำให้อาการของโรคลดลง สามารถลดการใช้ยารักษาโรค รวมถึงทำให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม

โรคภูมิแพ้มีโอกาสเกิดได้ทุกเพศทุกวัย เช่น น้องปราง (ลูกสาวคุณเบนซ์ พรชิตา) มีอาการผื่นขึ้นเต็มหน้า บางบริเวณผิวหนังเป็นแผลเปิดอักเสบ คันทั้งตัว คุณเบนซ์ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนและได้เข้ารับการรักษาที่ SAI@ STH เพียง 3วันหลังรักษาด้วย Wet wrap therapy อาการดีขึ้น นอกจากนั้นตรวจเพิ่มเติม พบว่ามีแพ้นมวัว (Cow's milk protein allergy) และแพ้ไข่ (Egg allergy) ทำให้ต้องงดอาหารที่แพ้ทั้งในน้องปราง และคุณเบนซ์เพราะให้นมแม่อยู่ คุณเบนซ์ พรชิตา ณ สงขลา ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตรงในการรักษาที่ศูนย์ภูมิแพ้ สมิติเวชธนบุรี

การบริการของศูนย์ภูมิแพ้ สมิติเวชศรีราชา

 • ตรวจทดสอบภูมิแพ้ด้วยวิธีสะกิดผิวหนัง (Skin Prick Test)
 • ตรวจเลือดจำเพาะหาภูมิแพ้ (Specific IgE)
 • ตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Test)
 • การตรวจค่าไนตริกออกไซด์ในลมหายใจ (FeNO)
 • การตรวจเซลล์ภูมิแพ้ในจมูก เสมหะ (Nasal Cytology, Sputum Cytology)
 • ทดสอบเพื่อวินิจฉัยการแพ้อาหาร และแพ้ยา (Food Challenge and Drug Challenge)
 • การตรวจวินิจฉัยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดปฐมภูมิ (Primary Immunodeficiency Diseases)
 • รักษาโรคภูมิแพ้โดยการฉีดวัคซีนภูมิแพ้ (Allergen Immunotherapy)
 • การรักษาโรคภูมิแพ้อาหารโดยวิธี Oral Immunotherapy Therapy (OIT)
 • ให้การรักษาโรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ (Atopic Dermatitis) ด้วยการทำ saline bath และ Wet Wrap Therapy)
 • ชุดฉีด Adrenaline สำหรับผู้ป่วยแพ้รุนแรง (Anaphylaxis)
 • การให้ยา biologic agents เช่น Anti IgE
 • การให้ความรู้เกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องโรคภูมิแพ้ การใช้ยาอย่างถูกต้อง  และการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ป่วยภูมิแพ้ ( Environment Control)

 

ศูนย์ภูมิแพ้สมิติเวช ศรีราชา SAMITIVEJ ALLERGY INSTITUTE (SAI @Sriracha) แห่งภาคตะวันออก