วปอ. 50 ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

05 Feb 2021

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 2550 โดยมี นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ ประธานรุ่นวปอ.50 พร้อมคณะ ร่วมทูลเกล้า ฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

วปอ. 50 ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วปอ. 50 ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ