โครงการ โลหิต...คืนชีวิต เดือนกุมภาพันธ์ 2021 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา

08 Feb 2021

ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จ.ชลบุรี สภากาชาติไทย และสถานีวิทยุ Sunshine Radio ขอเชิญชวนพนักงาน และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตเข้าไปเติมเต็มคลังเลือดที่ขาดแคลน เผื่อใช้ในยามฉุกเฉินกับ โครงการ โลหิต...คืนชีวิต ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการ โลหิต...คืนชีวิต เดือนกุมภาพันธ์ 2021 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา

( ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าศูนย์ฯ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร เพื่อความปลอดภัย มั่นใจ ตลอดการใช้บริการในศูนย์การค้าฯ )

ชั้น 4 หน้าห้องแปซิฟิค ฮอลล์ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา