๑๘ มกราคม "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" มหาวิทยาลัยพะเยา

18 Jan 2021

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเครื่องสักการะ ได้รับเกียรติจาก นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำถวายความเคารพ วางพานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวถวายราชสดุดีพร้อมกับ หัวหน้าส่วนราชการ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดพะเยา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอา วันที่ ๑๘ มกราคม ของทุกปี ตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม ๒ ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จุลศักราช ๙๕๔ คำนวณได้ ตรงกับวันที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๑๓๕ ดังนั้นจึงถือเป็น "วันยุทธหัตถี" หรือ "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

๑๘ มกราคม "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" มหาวิทยาลัยพะเยา