อ.ส.ค. มอบนมไทย-เดนมาร์คสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ64ให้กับสวนสัตว์เชียงใหม่

18 Jan 2021

ใหม่ เป็นประธานพิธีส่งมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คจำนวน 3,600 กล่องให้กับสวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เข้ารับมอบผลิตภัณฑ์นมไทย - เดนมาร์ค ณ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน อ.เมือง จ. เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้

อ.ส.ค. มอบนมไทย-เดนมาร์คสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ64ให้กับสวนสัตว์เชียงใหม่

อ.ส.ค. มอบนมไทย-เดนมาร์คสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ64ให้กับสวนสัตว์เชียงใหม่