ก้าวแรกแห่งปีวัวทอง ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

18 Jan 2021

ก้าวแรกแห่งปีวัวทอง

ก้าวแรกแห่งปีวัวทอง ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

ดร.วรวิทย์ - พัชรา วีรบวรพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) จัดงานก้าวแรกแห่งปี 2564 พร้อมประกอบพิธีทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี ศุภชัย - จินต์จุฑา - ศุภภัสสร์ - พัชราวดี วีรบวรพงศ์  และ วัลลภ กมลวิศิษฎ์ พร้อมด้วยพนักงานบริษัทในเครือฯ มาร่วมในพิธีด้วย ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ