เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ผนึก มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ร่วมส่งกำลังใจ กับ กิจกรรม "หนึ่งคำพูด...ล้านกำลังใจ" ถึงโรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ

22 Jul 2021

,เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ผนึกกำลัง มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ร่วมส่งกำลังใจกับ กิจกรรม "หนึ่งคำพูด…ล้านกำลังใจ" ถึงเหล่านักรบเสื้อขาวและผู้ป่วยในสถานการณ์ที่คนไทยต้องเผชิญภาวะวิกฤต ในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้ การส่งต่อกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การระบาดในรอบแรก เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลที่กำลังเผชิญกับภาวะวิกฤต ซึ่งแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เป็นผู้เสียสละและเป็นด่านหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วย เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จึงได้จัด กิจกรรม "หนึ่งคำพูด…ล้านกำลังใจ" ด้วยการเขียนข้อความให้กำลังใจน่ารักๆ แต่ล้นไปด้วยความรู้สึกจากใจบน ถุงป๊อปคอร์น ทู โก และ ป๊อปสตาร์ สแน๊ค สินค้าใหม่ล่าสุดกับเอกลักษณ์ความอร่อยของป๊อปคอร์นโรงหนังที่ไม่เหมือนใคร มอบให้แก่ให้ คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อแทนคำขอบคุณและส่งกำลังใจให้บุคลากรสาธารณสุขทุกท่านที่เสียสละมาร่วมทำหน้าที่สำคัญนี้ และพร้อมเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงหายอย่างปลอดภัย ให้กับ 15 โรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ คือ โรงพยาบาลสระบุรี, โรงพยาบาล สิชล, โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช, โรงพยาบาลพังงา, โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, โรงพยาบาลหนองบวลำภู, โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์, โรงพยาบาลศูนย์ศรีสะเกษ, โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร, โรงพยาบาลอุดรธานี, โรงพยาบาลหนองคาย, โรงพยาบาลหนองบัวลำภู, โรงพยาบาล ศรีนครินทร์ ขอนแก่น, โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา และ โรงพยาบาลสนามศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ด้วยความมุ่งหวังให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว จากความร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกันซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน #เราพร้อมจะสู้ไปกับทุกท่าน #เราจะก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ผนึก มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ร่วมส่งกำลังใจ กับ กิจกรรม "หนึ่งคำพูด...ล้านกำลังใจ" ถึงโรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ผนึก มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ร่วมส่งกำลังใจ กับ กิจกรรม "หนึ่งคำพูด...ล้านกำลังใจ" ถึงโรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ