วิศวฯ จุฬาฯ จับมือ สถาบันพลาสติก และสยามพิวรรธน์ จัดเสวนาออนไลน์ "SIAM PIECES โมเดลเส้นทางการจัดการพลาสติกใช้แล้วครบวงจร"

12 Jul 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันพลาสติก และ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่ายพันธมิตร สร้างสรรค์โครงการพัฒนาแบบแผนธุรกิจ (Business Model) สำหรับการบริหารจัดการขยะพลาสติกหลังการใช้โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการของพลาสติกหลังการใช้งานในภาพรวมของทั้ง Value Chain จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาพฤติกรรมและแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มอัตราการนำขยะพลาสติกไปใช้ประโยชน์และป้องกันขยะพลาสติกหลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้กำหนดจัดงานแถลงข่าวและงานเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ "SIAM PIECES โมเดลเส้นทางการจัดการพลาสติกใช้แล้วครบวงจร" ในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 (ZOOM Application) เวลา 13.00-14.30 น. โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ได้ที่ https://us02web.zoom.us/j/87268423341#success

วิศวฯ จุฬาฯ จับมือ สถาบันพลาสติก และสยามพิวรรธน์  จัดเสวนาออนไลน์ "SIAM PIECES โมเดลเส้นทางการจัดการพลาสติกใช้แล้วครบวงจร"