GPSC มอบอาหาร 5,000 กล่อง ช่วยแรงงาน 29 แคมป์

08 Jul 2021

คุณสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อสังคม บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.. ส่งมอบอาหารพร้อมรับประทาน จำนวน 5,000 กล่อง ให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย เพื่อนำไปส่งต่อให้กับเขตราชเทวี เขตบางพลี เขตห้วยขวาง เขตมีนบุรี เขตสะพานสูง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ และ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อแจกจ่ายให้กับแรงงานใน 29 แคมป์ ที่ร่วมกันขานรับนโยบายภาครัฐที่ให้ปิดแคมป์คนงาน เป็นเวลา 30 วัน โดย GPSC ได้สนับสนุนผู้ค้าอาหารรายเล็ก จำนวน 17 ราย ในการจัดทำอาหารกล่อง จำนวน 5,000 กล่อง เพื่อเป็นการกระจายรายได้และส่งต่อกำลังใจสู่แรงงานในพื้นที่เสี่ยง

GPSC มอบอาหาร 5,000 กล่อง ช่วยแรงงาน 29 แคมป์