16 มิ.ย.64 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขา การใช้งานปั้นจั่น

08 Jul 2021

16 มิ.ย.64 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขา การใช้งานปั้นจั่น ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที 16 - 19 มิ.ย.6 4 จำนวน ผู้เข้ารับการฝึก 20 คน ณ. บริษัทดูโฮม จำกัด สาขา อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะฝีมือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

16 มิ.ย.64 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขา การใช้งานปั้นจั่น

16 มิ.ย.64 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขา การใช้งานปั้นจั่น