"สยามเทคนิคคอนกรีต" ร่วมบริจาคสิ่งของให้ศูนย์พักคอย ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

25 Aug 2021

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ STECH ร่วมสนับสนุนคนไทยสู้ภัยโควิด กลุ่มผู้บริหารและพนักงานผนึกกำลังในองค์กร ส่งมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ได้แก่ น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุนการจัดทำศูนย์พักคอยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตชุมชุน โดยมีท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตหลักสี่เป็นผู้รับมอบ โดยทางบริษัทฯ ขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยติดเชื้อทุกคนได้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติในเร็ววัน

"สยามเทคนิคคอนกรีต" ร่วมบริจาคสิ่งของให้ศูนย์พักคอย ม.ธุรกิจบัณฑิตย์