ร่วมเติมเต็มภารกิจศูนย์ประสานผู้ป่วยโควิด-19 กองทัพอากาศ… กลุ่มทรู สนับสนุนสมาร์ทโฟน True SMART 4G P1 จำนวน 10 เครื่อง

16 Aug 2021

ร่วมเติมเต็มภารกิจศูนย์ประสานผู้ป่วยโควิด-19 กองทัพอากาศ… กลุ่มทรู สนับสนุนสมาร์ทโฟน True SMART 4G P1 จำนวน 10 เครื่อง พร้อมซิมโทรฟรีทุกเครือข่าย เน็ตไม่อั้น นาน 1 ปี แก่กรมแพทย์ทหารอากาศ

ร่วมเติมเต็มภารกิจศูนย์ประสานผู้ป่วยโควิด-19 กองทัพอากาศ… กลุ่มทรู สนับสนุนสมาร์ทโฟน True SMART 4G P1 จำนวน 10 เครื่อง

เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารในศูนย์ประสานผู้ป่วยโควิด-19 กองทัพอากาศ กรมแพทย์หารอากาศ โดย พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา (ที่ 2จากซ้าย) เจ้ากรมแพทย์ รับมอบการสนับสนุนด้านการสื่อสาร จากกลุ่มทรู โดย นายสหรัฐส์ คนองศิลป์ (กลาง) ผู้อำนวยการบริหาร ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค กรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งสมาร์ทโฟน True SMART 4G P1 จำนวน 10 เครื่อง พร้อมซิมโทรฟรีทุกเครือข่าย เน็ตไม่อั้น นาน 1 ปี สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ประจำศูนย์ดังกล่าว ใช้ประสานงานติดตามอาการผู้ป่วยติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาพยาบาลแบบกักตัวอยู่ที่บ้าน โดยใช้การโทรหรือการส่งข้อมูลร่วมกับระบบบริการการแพทย์ทางไกล (A/MED Telehealth)

ทั้งนี้ การสนับสนุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการซีพี ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 และตอกย้ำความตั้งใจของกลุ่มทรู ในการเคียงคู่คนไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันโดยเร็ว"