โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว

03 Aug 2021

7 มิ.ย. 64 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา เทคนิคการประกอบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง แก่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำนวน 20 นาย ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ แห่งที่ 2 (ภายในบริเวณศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้) ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเพิ่มทักษะให้ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะฝีมือ สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้ง เป็นการสนับสนุนให้ตำรวจตระเวนชายแดนที่ผ่านการฝึกอบรมได้นำความรู้ความสามารถที่ได้รับไปสร้างรายได้เสริม หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ได้อีกด้วย

โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว

โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว