ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่! ซีพีเอฟ...ส่งอาหารจากใจ หนุนทีมแพทย์ ศูนย์ฉีดวัคซีน กกท.

10 Aug 2021

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นับเป็นวาระแห่งชาติ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครส่วนหนึ่งรับภารกิจให้บริการแก่ประชาชนตามจุดต่างๆ ที่ภาครัฐและภาคเอกชนจัดสรรไว้ ล่าสุด นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) รับมอบอาหารพร้อมทานเมนูบะหมี่เกี๊ยวกุ้ง จาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในโครงการ "CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19" เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ศูนย์ฉีดวัคซีน กกท. ในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแก่ประชาชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประเทศ โดยมี นายธำรงศักดิ์ วิรุฬบรรเทิง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบ

ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่! ซีพีเอฟ...ส่งอาหารจากใจ หนุนทีมแพทย์ ศูนย์ฉีดวัคซีน กกท.

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย กกท. กล่าวว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนแห่งนี้ บริการฉีดวัคซีนให้กับนักกีฬา บุคลากรกีฬา และบุคลากรในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผ่านการลงทะเบียน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ให้บริการ เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงวัคซีนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่สู้ภัยโควิด หากในอนาคตมีวัคซีนเพียงพอ เราจะเปิดศูนย์แห่งนี้เป็นที่ฉีดแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อลดภาระและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้การฉีดวัคซีนถึงเป้าหมายตามที่รัฐบาลกำหนดโดยเร็ว

"ในวันนี้ ได้รับความกรุณาจากภาคเอกชน อย่างเครือซีพีและซีพีเอฟ ที่เห็นถึงความสำคัญของศูนย์ฉีดวัคซีนแห่งนี้ โดยนำอาหารอร่อยพร้อมทานมามอบให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ซึ่งต้องยอมรับว่าเหน็ดเหนื่อยบ้าง แต่เราทุกคนก็ยังมีกำลังใจที่ดีและพร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมเกราะป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชน"

ขณะที่ นายธำรงศักดิ์ วิรุฬบรรเทิง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟนำผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการ ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานในศูนย์ฉีดวัคซีนแห่งนี้ เพื่อยังแทนคำขอบคุณทุกท่านที่อุทิศตนและเสียสละเวลาในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ด้าน นายสามารถ คุณสวัสดิ์ กองเชียร์ทีมชาติไทย จิตอาสาประจำ ศูนย์ฉีดวัคซีน กกท. กล่าวว่า หลังจากโควิดระบาด ทำให้ไม่ได้เดินทางไปไหน รวมถึงงานโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่น มีเวลาว่างจึงมาช่วยเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน เช่น จัดคิวและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้กับผู้มารับบริการ พร้อมฝากกำลังใจให้คนไทยและรณรงค์ให้มาฉีดวัคซีน เพราะเสมือนเป็นเกาะป้องกันให้กับตัวเอง แต่ก็อย่าประมาทการ์ดต้องแข็งแรง แล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ซีพีเอฟ ริเริ่มและดำเนินโครงการ "CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19" ตั้งแต่ปี 2563 ตามนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้โครงการ "ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19" นับจากวันแรก…ถึงวันนี้ ซีพีเอฟ สนับสนุนอาหารพร้อมทานหลายล้านแพ็ค น้ำดื่มและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหลายล้านขวด วัตถุดิบอาหารสดและเครื่องปรุงรส ให้แก่โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม กลุ่มเปราะบาง ศูนย์ฉีดวัคซีน จุดตรวจโควิดเชิงรุก ศูนย์พักคอย และหน่วยงานต่างๆ มากกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกคนได้บริโภคอาหารคุณภาพอย่างเพียงพอ สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ร่วมเคียงข้างคนไทย 'เป็นทีมประเทศไทย' ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน