LDC Esthetics สาขาสะพานใหม่ ตั้งจุดตรวจเชิงรุก คัดกรองโควิด

29 Jul 2021

บมจ. แอลดีซี เด็นทัล หรือ (LDC) ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังคงความรุนแรงและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น รวมทั้ง หน่วยตรวจหาเชื้อโควิดที่มีไม่เพียงพอต่อประชาชนจำนวนมาก จึงขอประกาศใช้พื้นที่คลินิก LDC Esthetics สาขาสะพานใหม่ โดยมี นพ.ขุนคีรี รักษีวงศ์ ทีมแพทย์ผู้ตรวจเชื้อ ร่วมเคียงข้างและให้บริการ เพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดในครั้งนี้ผ่านพ้นไปโดยเร็วที่สุด

LDC Esthetics สาขาสะพานใหม่ ตั้งจุดตรวจเชิงรุก คัดกรองโควิด

โดย วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 นี้ LDC ประกาศเปิดจองคิวตรวจคัดกรอง Covid-19 (Antigen Test ) บุคคลทั่วไป 1,000 บาท ได้แก่

  • Swab จมูกโดยทีมแพทย์
  • รับใบรับรองการตรวจ
  • รับผลตรวจทางออนไลน์
  • ตรวจและแปลผลโดยแพทย์

ท่านที่สนใจ สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ 0944258800 และ 029700411 สถานที่ให้บริการ ณ LDC Esthetics สะพานใหม่ อยู่ระหว่างซ.พหลโยธิน 57-59 ติดปั๊มเชลล์ BTS สถานีพหลโยธิน 59 ประตู 1 หรือ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/LDC-Esthetics-