'เคอรี่ เอ็กซ์เพรส' ห่วงใยคนไทยร่วมก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 วางมาตรการคุมเข้มด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย พร้อมให้บริการจัดส่งพัสดุด่วน

10 May 2021

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ห่วงใยคนไทย พร้อมยึดมั่นและปฏิบัติตามปฏิญญาความร่วมมือในการกำหนดมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ เพื่อร่วมยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เดินหน้ายกระดับมาตรการรับมือไวรัสโควิด-19 หลังจากมีการระบาดระลอกใหม่ เพิ่มมาตรการความเข้มข้นในการรับมือกับเชื้อไวรัส มีการพ่นสเปร์ยฆ่าเชื้อในอาคารสำนักงาน ศูนย์คัดแยกและกระจายพัสดุ และพัสดุทุกชิ้นที่เข้ามาในระบบ การเว้นระยะห่างและจำกัดจำนวนลูกค้าภายในร้าน การทำความสะอาดหน้าร้านอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงพนักงานจัดส่งพัสดุและพนักงานหน้าร้านต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการปฎิบัติหน้าที่ และในส่วนของพนักงานออฟฟิศให้มีการ WFH 100% เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคอีกด้วย

'เคอรี่ เอ็กซ์เพรส' ห่วงใยคนไทยร่วมก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 วางมาตรการคุมเข้มด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย พร้อมให้บริการจัดส่งพัสดุด่วน

คุณวราวุธ นาถประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX ผู้นำด้านธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย กล่าวว่า หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้มีการออกมาตรการป้องกันและกำชับกับเจ้าที่หน้าที่เกี่ยวข้องให้ปฎิบัติตามอย่างเข้มงวดอย่างเสมอมา โดยเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้บริโภค พร้อมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติตามปฏิญญาความร่วมมือในการกำหนดมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ ที่ได้ทำร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) อย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมแสดงเจตจำนงในการคำนึงถึงความคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ให้บริการ ภายใต้กรอบความร่วมมือ 7 ข้อ อาทิ ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, ร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลการให้บริการที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้, จัดให้มีการตรวจคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายประจำวันก่อนให้บริการและกรณีตรวจว่ามีอาการเจ็บป่วย เช่น ไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ ให้หยุดการปฏิบัติงานในทันที ฯลฯ เพื่อให้ความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคที่ใช้บริการจากเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในขณะเดียวกันที่ช่วงนี้มีการกลับมาแพร่ระบาดหนักอีกครั้ง ทางบริษัทได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการในการรับมือกับเชื้อไวรัส ทุกจุด Touch Point ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์คัดแยกและกระจายพัสดุ พัสดุทุกชิ้นในระบบ รวมไปถึงหน้าร้านจัดส่งพัสดุด่วน โดยเราได้คำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า และประชาชนในระแวกชุมชนเป็นหลัก

คุณวราวุธ กล่าวอีกว่า จากการระบาดของ covid-19 อาจจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วไป ให้เริ่มหันกลับมาชอปปิ้งออนไลน์ และส่งของหากันเพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงได้บริหารจัดการเพื่อเพิ่ม Capacity หรือความสามารถการให้บริการจัดส่งพัสดุเพื่อตอบสนองความต้องการ ที่อาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงนี้และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

ทั้งนี้ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ยังยึดมั่นในการเป็นตัวกลางจัดส่งความสุขผ่านการจัดส่งพัสดุด่วนไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย และพร้อมเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม