"PTG" ร่วมบริจาคน้ำดื่ม 4 แสนขวด ให้กับกระทรวงสาธารณสุข พร้อมมอบพื้นที่สถานีบริการน้ำมันPT รองรับการฉีดวัคซีนโควิด-19

30 Apr 2021

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า จากแนวโน้มการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในระลอก 3 ที่มีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อมีจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปมีความเดือดร้อน ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาของประชาชน จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยหวังว่าประชาชนทุกคนจะได้กลับมามีชีวิตที่ "อยู่ดีมีสุข" และผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

"PTG" ร่วมบริจาคน้ำดื่ม 4 แสนขวด ให้กับกระทรวงสาธารณสุข พร้อมมอบพื้นที่สถานีบริการน้ำมันPT รองรับการฉีดวัคซีนโควิด-19

ล่าสุด บริษัทฯได้ทำการบริจาคน้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 400,000 ขวด รวมมูลค่า 4,800,000 บาท ให้กับ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเสนอให้ กระทรวงสาธารณสุข ใช้พื้นที่สถานีบริการน้ำมันPT เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 เพื่อรองรับการฉีดวัคซีน ให้กับประชาชนได้ครอบคลุมทั่วถึงในระยะเวลาที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

นายพิทักษ์ กล่าวว่า การเสนอให้ กระทรวงสาธารณสุข ใช้สถานีบริการน้ำมันPT เป็นที่รองรับการฉีดวัคซีน เนื่องจากทางบริษัทฯ มีสถานีบริการมากกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้งถนนสายรอง-สายหลัก ที่ใกล้เขตชุมชนรวมทั้งยังตั้งอยู่ภายในรัศมี 3- 5 กิโลเมตร จากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หากเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ หรือผู้ที่รับการฉีดวัคซีนมีอาการแทรกซ้อน ก็สามารถนำตัวส่งโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่อยู่ใกล้เคียงได้ทันที รวมทั้งยังมีความสะดวกต่อการเดินทางของประชาชนที่จะมารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกจากนั้นสถานีบริการน้ำมันPT ยังมีความพร้อมด้านอื่นๆ เช่น สถานที่จอดรถ น้ำดื่ม และห้องน้ำที่สะอาด เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เกิดขึ้น สถานีบริการน้ำมันPT ทุกแห่ง ได้รับการฉีดพ่นยาฆ่าเชื่อไวรัสและแบคทีเรีย เป็นประจำ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าสถานีบริการน้ำมันPT มีความปลอดภัย ต่อบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อีกด้วย

"PTG" ร่วมบริจาคน้ำดื่ม 4 แสนขวด ให้กับกระทรวงสาธารณสุข พร้อมมอบพื้นที่สถานีบริการน้ำมันPT รองรับการฉีดวัคซีนโควิด-19