บสย. เปิดบริการ Call Center "หมอพร้อม"

02 Jun 2021

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน ร่วมเปิดบริการ Call Center ศูนย์ประสานงานหมอพร้อม เพื่อให้ข้อมูลประชาชนที่อาจพบปัญหาหรืออุปสรรคจากการจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน Line Official และ Application หมอพร้อม โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ประสานงานขอความร่วมมือสนับสนุนพนักงานปฏิบัติหน้าที่ Call Center "หมอพร้อม" ผ่านทางสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

บสย. เปิดบริการ Call Center "หมอพร้อม"

ทั้งนี้ บสย. มีพนักงานจิตอาสาร่วมปฏิบัติหน้าที่ Call Center "หมอพร้อม" จำนวน 6 คน โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาด COVID-19 ณ บสย. สำนักงานเขตนครหลวง ชั้น 1 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564

บสย. เปิดบริการ Call Center "หมอพร้อม"