ธ.ไทยเครดิตฯ ร่วมบริจาคสมทบทุนจัดหาชุด PPE แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

07 Jun 2021

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) นำโดย นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมบริจาคเงินจำนวน 150,000 บาท แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เพื่อสมทบทุนในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (ชุด PPE) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมส่งกำลังใจไปยังบุคลากรทางการแพทย์ที่ทุ่มเท เสียสละแรงกายแรงใจในการปฏิบัติภารกิจสำคัญนี้

ธ.ไทยเครดิตฯ ร่วมบริจาคสมทบทุนจัดหาชุด PPE แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ