กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดงาน สมุนไพรไทย ทลายโรค ทลายโควิด

07 Jun 2021

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เปิดงาน สมุนไพรไทย ทลายโรค ทลายโควิด ถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ตั้งแต่วันนี้ - 14 มิถุนายน 2564 ณ ลานอเวนิวโซน A,B ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล (ที่ 3 จากซ้าย) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ (ที่ 1 จากซ้าย)อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต (ที่ 2 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายสมพล ตรีภพนารถ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และ นางสาวสุภาลักษณ์ ตั้งจิตต์ศีล (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิธนชาต เพื่อสังคมไทย ร่วมในพิธี เมื่อเร็ว ๆ นี้

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดงาน สมุนไพรไทย ทลายโรค ทลายโควิด