คณะสงฆ์ปทุม ร่วมวัดพระธรรมกาย และภาคีฯ มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือชาวคลองสามผู้ประสบภัยโควิด-19

28 May 2021

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.64 เวลา 09.00 น. โดยพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดยการสนับสนุนของ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม สมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง และชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ ร่วมกัน "มอบทาน มอบธรรม มอบถุงยังชีพ ด้วยห่วงใยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิค-19" ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า Big C สาขาคลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

คณะสงฆ์ปทุม ร่วมวัดพระธรรมกาย และภาคีฯ มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือชาวคลองสามผู้ประสบภัยโควิด-19

โดยมี พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ผศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีผู้นำชุมชน คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เข้ารับมอบถุงยังชีพ จำนวน 300 ชุด เพื่อส่งต่อความห่วงใยให้ความช่วยเหลือถึงผู้ประสบภัยโควิด-19 ในชุมชน/หมู่บ้านต่อไป

นอกจากถุงยังชีพ 300 ชุด ซึ่งภายในบรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง และนมถั่วเหลือง โดยการสนับสนุนของ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกแล้ว ผู้มีจิตอันเป็นกุศลยังได้ร่วมสมทบเพิ่มเติม อาทิ คุณอนาวิล รัตนสถาพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี เขต 3 สมทบซี้อิ้วขาว 300 ขวด , คุณนิพนธ์ แก้วธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม สมทบน้ำดื่ม จำนวน 300 แพ็ค, คุณธเนศ รื่นกลิ่น ประธานสมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง สมทบน้ำมันพืช 200 ขวด, บริษัท เอ็น.ซี.เอส. โกลด์เบรด จำกัด โดยนายสุทัศน์ นันชัย กรรมการผู้จัดการ สมทบขนมปังโกลด์เบรด 600 ชิ้น เป็นต้น

พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง กล่าวว่า "เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานพระดำริ ให้คณะสงฆ์ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อประโยชน์เกื้อกูลด้านสาธารณสงเคราะห์ ด้วยห่วงใยช่วยเหลือประชาชน อันเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญของคณะสงฆ์ อีกทั้ง ยังเป็นการส่งกำลังใจถึงประชาชน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อบำบัดบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชน"