SVL Group คืนความสดใส ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านท่าขาม เตรียมพร้อมเปิดเรียน

27 May 2021

เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) นำโดยนางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน นำทีมพนักงานจิตอาสากว่า 30 คน ร่วมกับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงทาสีพื้น ตีเส้นขอบสนามหน้าเสาธง ให้กับโรงเรียนบ้านท่าขาม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่มีกำหนดเปิดเรียนในวันที่ 14 มิถุนายนนี้ โดยมีนางสาววันวิสาข์ พรหมรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าขาม เป็นประธาน ณ บ้านท่าขาม  อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันก่อน

SVL Group คืนความสดใส ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านท่าขาม เตรียมพร้อมเปิดเรียน