'SOLAR' จับมือ 'FT Energy' เปิดโครงการต้นแบบ 'EV Charging Station' ณ คาเฟ่ อเมซอนคลองหก ได้ทั้งชาร์จแบตเตอรี่และลดค่าไฟ

29 Nov 2021

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ SOLAR นำโดยนายภูผา เตชะณรงค์ (กรรมการ) นายไววิทย์ อุทัยเฉลิม (กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด) และนายปรีชากรณ์ ปราบสงบ (ที่ปรึกษาด้านการตลาด) เป็นผู้แทนบริษัทส่งมอบและเปิดสถานีประจุพลังงานยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Charging Station ณ คาเฟ่ อเมซอนคลองหก ธัญบุรี สะพานชมพู เป็นโครงการต้นแบบที่ให้บริการได้ทั้งเป็นสถานีชาร์จแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าขนาด 22kw เพียงผู้ใช้บริการแตะ RFID Tag ที่ตัวเครื่องก็สามารถชาร์จได้อย่างรวดเร็วทันใจ และบนหลังคาของร้านคาเฟ่ยังได้ติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าไปใช้สำหรับร้าน ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ถึง 50-70% ต่อเดือน โดยดร.วิรชัย โรยนรินทร์ ผู้แทนรับมอบจากบริษัท เอฟที เอนเนอร์จี จำกัด ชื่นชมว่าเป็นโครงการที่เปี่ยมประโยชน์และสร้างความคุ้มค่า เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการขยายสู่สถานีหรือร้านคาเฟ่ทั่วประเทศ

'SOLAR' จับมือ 'FT Energy' เปิดโครงการต้นแบบ 'EV Charging Station' ณ คาเฟ่ อเมซอนคลองหก ได้ทั้งชาร์จแบตเตอรี่และลดค่าไฟ

'SOLAR' จับมือ 'FT Energy' เปิดโครงการต้นแบบ 'EV Charging Station' ณ คาเฟ่ อเมซอนคลองหก ได้ทั้งชาร์จแบตเตอรี่และลดค่าไฟ