'SOLAR' ต่อยอด Cop26 ลุยงานรักโลก!! ทำ MOU ร่วม FT Energy พัฒนานวัตกรรมจากพลังงานสะอาด

18 Nov 2021

SOLAR กลับมาพร้อมสโลแกนใหม่ประจำบริษัท "น้ำสะอาด-อากาศบริสุทธิ์ จากพลังงานทดแทน (Green Energy)" ตั้งเป้าชิงงานเอกชน-ภาครัฐทั่วประเทศกว่า1,000 ล้านบาท ภายใน 2 ปี

'SOLAR' ต่อยอด Cop26 ลุยงานรักโลก!! ทำ MOU ร่วม FT Energy พัฒนานวัตกรรมจากพลังงานสะอาด

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ SOLAR โดย นาย ไววิทย์ อุทัยเฉลิม กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด (CMO) ส่งข่าวอัพเดตความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องหลังบอร์ดบริหารสั่งลุยปรับแผนธุรกิจให้มีความเข้มข้นมากขึ้น โดยบริษัท SOLAR เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย แผ่นโซลาร์เซลล์ แผงโซลาร์เซลล์และระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรที่ได้รับความไว้วางใจจากบรรดาผู้ประกอบการวงการอุตสาหกรรมพลังงาน มุ่งเน้นการดำเนินงานด้านพลังงานสะอาดให้กับโลกและด้วยศักยภาพที่มีประกอบกับโอกาสที่เอื้ออำนวย

บริษัท SOLAR ร่วมมือกับ บริษัท เอฟที เอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นผู้คิดค้นออกแบบและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าด้านพลังงานทดแทน ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานวิจัย งานคิดค้นนวัตกรรม ด้านพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆทั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าหรือรูปแบบอื่น พลังงานจากแสงอาทิตย์และพลังงานสะอาดรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง การบริหารจัดการด้านการตลาด ของสินค้าด้านพลังงานทดแทน

งานพัฒนานวัตกรรม งานวิจัยด้านพลังงานทดแทน พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือพลังงานอื่นๆที่ยั่งยืนในรูปแบบการทำงานร่วมกันใช้ทรัพยากรของแต่ละฝ่ายร่วมกัน ปัจจุบันได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และประธานสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย) มาร่วมทีม Research & Development ผลักดันนวัตกรรมฝีมือคนไทยที่รวมเอาโซล่าร์เซลล์กับกังหันลม มาทำงานร่วมกันเป็นระบบ Hybrid เรียกว่า 'ระบบ Hybrid อัดอากาศเพื่อบำบัดน้ำเสีย' ซึ่งออกแบบโดย ดร.วิรชัย ทั้งนี้ระบบกังหันลมอัดอากาศเพื่อบำบัดน้ำเสียของ ผศ.ดร.วิรชัย ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 จากงาน "The 48th International Exhibition of Innovations Geneva" ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา อีกทั้งยังอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นนวัตกรรมที่ถูกสร้างมาเพื่อการบำบัดน้ำเสียแบบอัดอากาศโดยการเติมออกซิเจนในน้ำ เพื่อเพิ่มคุณภาพของน้ำทิ้งก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นการสร้างนวัตกรรมพลังงานทดแทนใหม่มาใช้ในการประหยัดพลังงานโดยอาศัยพลังงานจากลม ทั้งยังเป็นเทคโนโลยีผลิตและใช้พลังงานสะอาดแบบยั่งยืนและต้นทุนต่ำเหมาะกับท้องถิ่น และโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ระบบดังกล่าวใน 1 ชุดจากการลงทุนประมาณ 1 ล้านบาท จะสามารถประหยัดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้มากกว่า  300,000 บาทต่อปี หรือคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 3 ปี อีกทั้งยังเป็นการลดการปล่อยก๊าซ CO2 ซึ่งเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน รวมถึงลดการปล่อย PM2.5 ที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้าจากฟอสซิล ตามหลักการ น้ำสะอาด อากาศบริสุทธิ์อย่างแท้จริง

SOLAR วางนวัตกรรมดังกล่าวเป็น 1 ในผลิตภัณฑ์เริ่มต้นที่เกิดจากความร่วมมือของ 2 บริษัทและจะถูกนำเสนอสู่กลุ่มเอกชนที่ดำเนินอุตสาหกรรมต่างๆ และสู่ภาครัฐให้นำไปใช้ในแต่ละชุมชนที่บริษัทมุ่งหวังให้สามารถนำไปใช้ได้กับหน่วยงานต่างๆหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ทั่วประเทศ ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้เกิดรายได้มหาศาลเข้ามาที่บริษัทฯ นำไปสู่การต่อยอดนวัตกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานชิ้นใหม่ๆ ได้ต่อไป