ศิราสปา เชียงใหม่ คว้ารางวัล Thailand Tourism Gold Award ยอดเยี่ยม 2 ปีซ้อนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

08 Nov 2021

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล Thailand Tourism Gold Awards ยอดเยี่ยม ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness Tourism) ให้แก่นายกิติพัฒน์ จิรกิจวิวัธน์ ประธานกรรมการ ศิราสปา เชียงใหม่ เดย์สปาสไตล์โคโลเนียลร่วมสมัย โดยพิธีพระราชทานรางวัล จัดขึ้นที่ PM Studio กรุงเทพมหานคร และถ่ายทอดสดทางออนไลน์ (Live Streaming) เมื่อเร็วๆ นี้

ศิราสปา เชียงใหม่ คว้ารางวัล Thailand Tourism Gold Award ยอดเยี่ยม 2 ปีซ้อนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือรางวัลกินรี เป็นรางวัลรับรองคุณภาพบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และประทับให้แก่นักท่องเที่ยวรูปแบบวิถีใหม่ ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 โดยในปีนี้ได้เพิ่มเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA เพื่อสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็น "การท่องเที่ยวสีขาว" (สะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) และสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นำไปสู่การสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่ปลอดภัยและประทับใจ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ศิราสปา เชียงใหม่ 8/1 ถนนราชวิถีตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่ประเทศไทย 50200
โทร: 053222288 , 0957935888
เว็บไซต์:ziraspa.com
เวลาเปิดบริการทุกวัน 10:00 - 22.00 น.

ศิราสปา เชียงใหม่ คว้ารางวัล Thailand Tourism Gold Award ยอดเยี่ยม 2 ปีซ้อนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย