SVL Group ร่วมประชุม คปข. สานความร่วมมือเอกชน-ภาครัฐ สร้างนโยบายการขนส่งสินค้า และพัฒนาชุมชน

08 Nov 2021

ผู้บริหาร SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ นำโดยนายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต นายชัชวาลย์ อิ่มบัญชร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมภายนอก ร่วมประชุม "คณะกรรมการประชารัฐพัฒนาชุมชนขนส่งบางสะพาน" (คปข.) ครั้งที่ 2/2564 เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ระดมความคิดเห็นด้านการขนส่งต่างๆ ทั้งสินค้าเหล็ก น้ำมันปาล์ม ฯลฯ เพื่อพัฒนาการขนส่งในภาพรวม ตลอดจนมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 โดยมีตัวแทนภาครัฐ อาทิ องค์กรส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอฯ อุตสาหกรรมจังหวัดฯ แขวงทางหลวงชนบท ผู้แทน สภ.บางสะพานและธงชัย สาธารณสุขอำเภอ ผู้นำชุมชน   นักธุรกิจในพื้นที่ ฯลฯ และผู้บริหาร SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ รวมกว่า 30 คน  หาแนวทางร่วมกันที่จะสร้างประโยชน์ให้กับชาวบางสะพาน ตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ว่าการ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เมื่อวันก่อน