นักเรียน ร.ร.สาธิต ม.พะเยา ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 เรียบร้อยแล้ว!

05 Nov 2021

ศ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตรวจเยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 Pfizer (ไฟเซอร์) เข็ม 2 แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ช่วงอายุ 12-17 ปี จำนวน 466 คน ณ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งให้กำลังใจนักเรียนในแต่ละจุดบริการ โดยมี อาจารย์พิศาล เครือลิต รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมคณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมอำนวยความสะดวก และดูแลนักเรียน จนเสร็จสิ้น

นักเรียน ร.ร.สาธิต ม.พะเยา ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 เรียบร้อยแล้ว!

สำหรับการรับวัคซีนต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ขอให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หากไม่ได้แพ้วัคซีน โดยวัคซีนจะช่วยลดการติดเชื้อรุนแรง ลดการป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล และความเสี่ยงการเสียชีวิตได้ 100%" รับวัคซีนยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนเข็ม 3 บูสเตอร์โดส (Booster Dose) ด้วยวัคซีน "แอสตร้าเซนเนก้า" (AstraZeneca) สำหรับบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac 2 เข็ม

กำหนดการฉีดวัคซีน วันที่ 9, 10 และ 11 พฤศจิกายน 2564 

เวลา 13.00 - 15.00 น. วันละ 100 คน

ลงทะเบียน http://upmed.up.ac.th/covid-19/booster-dose

นักเรียน ร.ร.สาธิต ม.พะเยา ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 เรียบร้อยแล้ว!