กสรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564

05 Nov 2021

ข้าวโพด : ราคาลดลง
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ปรับลงจากหาบละ 651 บาท เป็นหาบละ 642 บาท เนื่องจากสภาพอากาศที่ดีขึ้นช่วยเอื้ออำนวยต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 563.75 เซนต์/บุชเชล ปัจจุบันเกษตรกรสหรัฐฯ เก็บเกี่ยวข้าวโพดฤดูกาล 2564/65 ไปแล้วทั้งสิ้น 74% ดำเนินการได้เร็วกว่าค่าเฉลี่ยห้าปี ด้านประเทศแถบอเมริกาใต้เริ่มมีความกังวลเรื่องปัญหาความแห้งแล้งที่อาจเกิดขึ้นในประเทศอาร์เจนตินา หากไม่มีปริมาณน้ำฝนเพิ่มเติมในบริเวณเพาะปลูก จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด นอกจากนี้ตลาดรอติดตามรายงานคาดการณ์ภาวะอุปสงค์และอุปทานโลก (WASDE) ประจำเดือนพฤศจิกายนที่จะประกาศในสัปดาห์หน้า
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

กสรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว
กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 19.80 บาท การเก็บเกี่ยวและการส่งออกที่สหรัฐฯ ยังคงดีขึ้น ส่วนการเพาะปลูกฤดูกาลใหม่ที่บราซิล สภาวะอากาศยังคงดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้คาดการณ์ผลผลิตยังสูงทรงตัว ขณะที่ปริมาณซื้อในตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมาทรงตัว ส่วนค่าระวางเรือทั่วโลกยังคงสูงทรงตัว
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมกราคม 2565 ราคาอยู่ที่ 1,243.75 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 339.9 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน รายงานความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองในสหรัฐฯ อยู่ที่ 79% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยซึ่งอยู่ที่ 81% ขณะที่ประเทศบราซิล ปัจจุบันเกษตรกรเพาะปลูกถั่วเหลืองฤดูกาลใหม่อยู่ที่ 51% และคาดการณ์สภาพอากาศโดยรวม จะมีปริมาณน้ำฝนเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นดิน นอกจากนี้มีรายงานคำสั่งซื้อถั่วเหลืองสหรัฐฯ จำนวน 132,000 ตันไปยังประเทศจีน
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
การออกสำรวจปริมาณปลาของประเทศเปรูเสร็จสิ้นแล้ว คาดว่าจะประกาศโควต้าจับปลาและเริ่มจับปลาได้ภายในสัปดาห์หน้า สำหรับสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ซื้อหลักการซื้อหน้าท่าเรือยังปรับลดลงต่อเนื่อง เนื่องจากเข้าสู่ช่วงนอกฤดูกาลเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำให้ความต้องการซื้อปลาป่นลดลง ขณะที่สต๊อกหน้าท่าเรือสูงทรงตัว
โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 46.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 40.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 38.20 บาท
ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 37.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 36.20 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง
การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 419 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 411 ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 373 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 372 เหรียญสหรัฐฯ
ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,250 บาท เป็นกระสอบละ 1,230 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,100 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคายืนแข็ง
สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ประกาศราคาสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม ณ วันพระที่ 4 พฤศจิกายน อยู่ที่กิโลกรัมละ 80-84 บาท
ทั้งนี้ นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ผู้เลี้ยงสุกรแบกรับภาระขาดทุนมานานกว่า 7 เดือน จากปัญหาโรค PRRS หรือ เพิร์ส โดยเฉพาะแม่พันธุ์ ทำให้ผลผลิตสุกรขุนลดลงในสัดส่วนเดียวกันที่ประมาณ 30-40% ประกอบกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ยังมีราคาสูง ขณะที่ผลกระทบจากน้ำท่วม เกษตรกรในพื้นที่ประสบภัย ยังไม่นำสุกรชุดใหม่เข้าเลี้ยง
ส่วนลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,300 บาท (บวก/ลบ 80)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาเพิ่มขึ้น
การบริโภคเนื้อไก่ดีขึ้น จากมาตรการเปิดประเทศ และการยกเลิกเคอร์ฟิวในพื้นที่ 17 จังหวัด ประกอบกับต้นทุนอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ประกาศราคาแนะนำไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ณ วันที่ 26 ตุลาคม เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 33 บาท เป็นกิโลกรัมละ 34 บาท
ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 11.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
การบริโภคไข่ไก่ สมดุลกับปริมาณผลผลิต โดยสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ยังคงประกาศราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ที่ฟองละ 2.60 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว