หาดทิพย์ (HTC) ทุ่มงบ1.2 พันล้านบาท ขยายกำลังผลิตโรงงานสุราษฎร์ฯ รองรับการเป็น Total Beverage Company ที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมและเติบโตอย่างยั่งยืน

20 Dec 2021

พลตรี พัชร รัตตกุล   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และคุณอัมริท คุมาร์ เซรสธา  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)  หรือ  HTC  ประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมน้ำอัดลม โดยได้รับลิขสิทธิ์จากโคคา- โคลา คัม ปะนี (ประเทศสหรัฐอเมริกา)  ร่วมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการ 9 เดือนแรกประจำปี 2564 และทิศทางปี 2565 พร้อมงบลงทุน ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ  มีรายได้จากดำเนินธุรกิจรวม 4,930.7 ล้านบาท  กำไรสุทธิ  458.4 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกเท่ากับ 0.83 บาท ต่อหุ้น   วางเป้าปี 2565 จะได้รับแรงบวกจากการเปิดประเทศ (Reopening) ในพื้นที่ท่องเที่ยวภาคใต้ พร้อมเปิดแผนการลงทุน 1,200 ล้านบาท เพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับการเป็น Total Beverage Company ที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมและเติบโตอย่างยั่งยืน

หาดทิพย์ (HTC) ทุ่มงบ1.2 พันล้านบาท ขยายกำลังผลิตโรงงานสุราษฎร์ฯ รองรับการเป็น Total Beverage Company ที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมและเติบโตอย่างยั่งยืน