สุนทร - อารยา ต้อนรับดีเจอ้อย นภาพร โปรโมทจังหวัดเชียงราย

20 Dec 2021

สุนทร -อารยา อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย และบริษัทอีทเวลล์ จำกัดให้การต้อนรับดีเจอ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล ในโอกาสมาเยือนเชียงราย และเข้าพักโรงแรมฯ โดยมี ตรีทิพย์ อรุณานนท์ชัย,นพพร คงวุฒิ และสุนทรี สุดสงวนร่วมเชิญชวนคนไทยมาเที่ยวเชียงรายดินแดนแห่งศิลปะ และธรรมชาติที่ลงตัวกันพอดี

สุนทร - อารยา ต้อนรับดีเจอ้อย นภาพร โปรโมทจังหวัดเชียงราย