เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย รับรางวัล CSR Excellence ระดับแพลตตินั่ม โดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

22 Dec 2021

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (FedEx Corp.) (NYSE: FDX) และผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุรายใหญ่ที่สุดของโลก ได้รับรางวัลระดับแพลตตินั่มในงาน Corporate Social Responsibility (CSR) Excellence Awards ปี 2564 ในประเทศไทย จัดโดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย รับรางวัล CSR Excellence ระดับแพลตตินั่ม โดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

รางวัลระดับแพลตตินั่มนี้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือชุมชนมาโดยตลอดของทีมเฟดเอ็กซ์ประเทศไทย ในการเผชิญกับวิกฤติอย่างต่อเนื่องเฟดเอ็กซ์ยังคงพยายามที่จะให้การสนับสนุนผ่านบริการและเครือข่ายของตนเมื่อใดที่มีโอกาส ท่ามกลางวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19ในประเทศไทยเฟดเอ็กซ์ได้มีโอกาสร่วมมือกับ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา เป็นครั้งที่สอง เพื่อขนส่งอุปกรณ์และเครื่องมือไปให้บุคลากรทางการแพทย์โดยแบ่งเป็นสองรอบภายใต้ชื่อโครงการ "ส่งเกราะให้หมอห่างไกล" ซึ่งเป็นการสนับสนุนของเฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) และ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ที่จัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563

ในขณะเดียวกันเฟดเอ็กซ์ยังคงคอยให้การสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ โดยในปีนี้ได้ดำเนินการจัดการประกวด FedEx Express/Junior Achievement International Trade Challenge (ITC) Asia Pacific ครั้งที่ 14 ตามที่ได้วางแผนไว้ถึงแม้ว่าจะยังมีการแพร่ระบาดอยู่ก็ตาม งานดังกล่าวเป็นการประกวดผู้ประกอบการวัยเยาว์จากตลาดในเอเชียแปซิฟิกโดยมี เวิร์คช็อปและการแข่งขันเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการค้าขายระหว่างประเทศ

รางวัลระดับแพลตตินัมเป็นรางวัลที่มอบให้กับธุรกิจที่แสดงถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับสังคม และดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่จะสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่เศรษฐกิจและสังคม ธุรกิจที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องเข้าข่ายในการวัดระดับ CSR Excellence ต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปีจึงจะสามารถผ่านเกณฑ์สู่การพิจารณารับรางวัลระดับแพลตตินั่ม

นับตั้งแต่การเริ่มระบาดของโควิด-19 เฟดเอ็กซ์ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โลกยังคงมีการเชื่อมโยงกัน ความมุ่งมั่นในการเข้าถึงชุมชนนั้นสอดคล้องกับเป้าหมาย FedEx Cares 50 by 50 เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คน 50 ล้านคนทั่วโลกภายในวันครบรอบ 50 ปีของเฟดเอ็กซ์ในปี 2566 FedEx Cares เป็นโครงการตอบแทนสังคมและชุมชนเพื่อเชื่อมต่อคนและโอกาสต่างๆ ผ่านการขนส่ง อาสาสมัครและความเชี่ยวชาญ และการบริจาคเพื่อการกุศล กิจกรรมในช่วงที่ผ่านมาจะมุ่งเน้นไปที่การใช้เครือข่ายและทรัพยากรที่กว้างขวางของเฟดเอ็กซ์เพื่อสนับสนุนการขนส่งวัคซีน รวมไปถึงการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และการศึกษาแก่ชุมชนในจังหวัดชายแดนของประเทศไทย

นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ about.fedex.com/newsroom/asia-english.
สามารถติดตามข่าวจากช่องทางโซเชียลมีเดียของเฟดเอ็กซ์ เอ็กเพรส เอเชียแปซิฟิกได้ที่:
FedEx Business Insights: http://fedexbusinessinsights.com/en/
LinkedIn FedEx Go Global: https://www.linkedin.com/showcase/fedex-go-global/