ซีอีโอ พรอสเพอร์ฯ (PROS) รับรางวัล "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021"

14 Dec 2021

นายพงศ์เทพ รัตนแสงสรวง (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PROS หนึ่งในผู้นำด้านงานรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารแบบครบวงจร เข้ารับรางวัลในพิธีประกาศเกียรติคุณโครงการ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021" (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2021) ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็น "บุคคลตัวอย่างภาค ธุรกิจแห่งปี 2021" ภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายเกษม จันทร์แก้ว (ซ้าย) องคมนตรี ประธานในพิธี เป็นผู้มอบ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น สำหรับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2021 จัดโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงานและการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ

ซีอีโอ พรอสเพอร์ฯ (PROS) รับรางวัล "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021"