นีโอ ผนึกพันธมิตรเดินหน้าเตรียมจัด 4 งานแสดงสินค้าเพื่อชีวิตแบบ Next Normal

14 Dec 2021

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล (คนที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด พร้อมด้วยพันธมิตร นำโดย นางสาวกนกพร ดำรงกุล (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) TCEB นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล (คนที่ 2 จากขวา) รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมแถลงข่าวประกาศเดินหน้าจัด 4 งานแสดงสินค้า e-Biz Expo 2021, OEM Manufacturer Expo 2021, EdTeX 2021 และ InterCare Asia 2021 ระหว่างวันที่ 23 -25 ธันวาคม 2564 ณ ฮอลล์ 103-104 ไบเทค บางนา รวมเครื่องมือการค้าและการตลาดออนไลน์ - ธุรกิจรับจ้างผลิต - การศึกษา และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในวิถีใหม่แบบ Next Normal ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

นีโอ ผนึกพันธมิตรเดินหน้าเตรียมจัด 4 งานแสดงสินค้าเพื่อชีวิตแบบ Next Normal

รายชื่อผู้บริหารจากซ้ายไปขวา

  1. ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช รองผู้อำนวยการ
    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ
  2. นางสาวสุชาดา โคตรสิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
    สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
  3. นางสาวกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) TCEB
  4. นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด
  5. นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภาริส วงศ์แพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู กรรมการมูลนิธิสูงวัยไม่ล้ม