มอนเดลีซ ประเทศไทย คว้ารางวัลดีเด่นด้านกิจกรรมเพื่อสังคม จากสภาหอการค้าอเมริกัน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

17 Dec 2021

บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล AMCHAM CSR Excellence Recognition Award ประจำปี พ.ศ. 2564 ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 พร้อมรับรางวัลในระดับทองต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสภาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) ในฐานะองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จากความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเยาวชนและชุมชน พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในประเทศผ่านโครงการต่างๆ รวมถึงโครงการโรงเรียนสุขหรรษา (Joy Schools) และการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563

มอนเดลีซ ประเทศไทย คว้ารางวัลดีเด่นด้านกิจกรรมเพื่อสังคม จากสภาหอการค้าอเมริกัน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

มอนเดลีซ ประเทศไทย ได้เริ่มดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุขหรรษา (Joy Schools) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อสานต่อนโยบายขององค์กรในการร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ผ่าน 3 แนวคิดหลักของโครงการ ได้แก่ การเข้าถึงอาหารสดสะอาด การให้ความรู้ด้านโภชนาการ และการออกกำลังกายสม่ำเสมอ โดยความสำเร็จของการดำเนินงานในประเทศไทยส่งผลให้มีการขยายโครงการเพิ่มเติมอีก 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา มีข้อจำกัดด้านการจัดกิจกรรมจากสถานการณ์โควิด-19 มอนเดลีซ ประเทศไทย ยังคงเดินหน้ารวมพลังผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ โดยยึดหลักตามมาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพ มอบความรู้ สร้างความสุข และสุขภาวะที่ดีให้แก่เด็กนักเรียนในโครงการ โดยปัจจุบัน โครงการโรงเรียนสุขหรรษา (Joy Schools) ได้มอบทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการ 14 แห่ง รวม 30 ทุน และมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนกว่า 4,000 คน ด้วยงบประมาณรวมกว่า 11 ล้านบาท

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 มอนเดลีซ ประเทศไทย ยังได้ดำเนินงานเพื่อให้ความช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสานต่อความมุ่งมั่นในการสร้างสุขภาวะที่ดีผ่านการสนับสนุนด้านอาหาร โดยร่วมมือกับมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย (iCare Thailand Foundation) และมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในการมอบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ลูกอมฮอลล์ คุกกี้โอรีโอ หมากฝรั่งเดนทีน ช็อกโกแลตแคดเบอรีและแครกเกอร์ริทซ์ รวมเป็นจำนวนกว่า 868,000 ชิ้น เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ระหว่างการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ พร้อมสนับสนุนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าวในสถานสงเคราะห์เด็กและผู้สูงอายุ โรงเรียน ชุมชนในพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งผู้ป่วยโควิด-19 ผู้ยากไร้และ ผู้ว่างงานทั่วประเทศ ส่งผลให้ยอดบริจาคในปัจจุบันมีมูลค่ารวมกว่า 10.3 ล้านบาท ครอบคลุมบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนราว 1 แสนคน

มอนเดลีซ ประเทศไทย คว้ารางวัลดีเด่นด้านกิจกรรมเพื่อสังคม จากสภาหอการค้าอเมริกัน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7