NPS ร่วมสนับสนุนโครงการปลูกป่า เนื่องในวันดินโลก

17 Dec 2021

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส (NPS) ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน จัดโครงการหนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื่อประชาชนชาวไทย "ท้องถิ่น  สร้างป่า รักษ์น้ำ" เนื่องในวันดินโลก ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่คลองชำมะลองซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะของชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนและพื้นที่สาธารณะ และแสดงถึงความร่วมมืออันดีของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

NPS ร่วมสนับสนุนโครงการปลูกป่า เนื่องในวันดินโลก