บล.ไทยพาณิชย์ เปิดรับสมัคร "SCBS IWP ครั้งที่ 7" หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักลงทุนยุคใหม่สู่ความมั่งคั่งแห่งโลกอนาคต

08 Dec 2021

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) มุ่งต่อยอดความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของบริษัทด้าน Securities และ Trading พร้อมเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมรองรับการลงทุนแห่งอนาคต ล่าสุด เตรียมเปิดหลักสูตร "SCBS Infinite Wealth Program (SCBS IWP) ครั้งที่ 7" ภายใต้แนวคิด "สู่ความมั่งคั่งและโอกาสที่ยั่งยืนแห่งโลกอนาคต" หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักลงทุนยุคใหม่ ให้พร้อมบริหารความมั่งคั่งและการลงทุนแห่งโลกอนาคต อัดแน่นเนื้อหาอย่างเข้มข้นทั้งด้านการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน สินทรัพย์ดิจิทัลแห่งโลกอนาคต (Digital Assets) จากผู้บุกเบิกด้านสินทรัพย์ดิจิทัล และความรู้ด้าน Soft Skills จากนักพัฒนาศักยภาพชื่อดัง ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ มุมมอง กลยุทธ์ และความรู้ในทุกมิติเกี่ยวกับการลงทุน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักลงทุนแห่งโลกอนาคตเต็มรูปแบบ รับสมัครนักลงทุนยุคใหม่ที่สนใจเข้าร่วมที่ www.SCBS.com/IWP ตั้งแต่วันนี้ - 7 มกราคม 2565

บล.ไทยพาณิชย์ เปิดรับสมัคร "SCBS IWP ครั้งที่ 7" หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักลงทุนยุคใหม่สู่ความมั่งคั่งแห่งโลกอนาคต

นายอิทธิพันธ์ เจียกเจิม กรรมการผู้จัดการ Chief Digital Business Group Officer บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) และผู้อำนวยการหลักสูตร IWP กล่าวว่า "บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์มุ่งต่อยอดความแข็งแกร่งด้าน Securities และ Trading พร้อมเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรม เพื่อเร่งการเติบโตด้านการลงทุนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) รวมถึงเตรียมความพร้อมในการสร้างนวัตกรรมการลงทุนแห่งอนาคตที่จะเข้ามาพลิกโฉมธุรกิจการเงินและธนาคารในอนาคต ท่ามกลางกระแสความสนใจในสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ที่กำลังได้รับความนิยมและมีผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมาก บล.ไทยพาณิชย์ มุ่งมั่นผลักดัน รวมถึงสร้างระบบนิเวศทางด้านสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Ecosystem) ในระดับประเทศให้มีความแข็งแกร่งและเติบโต ล่าสุด ได้พัฒนาต่อยอดหลักสูตร "SCBS Infinite Wealth Program (SCBS IWP) ครั้งที่ 7" ภายใต้แนวคิด "สู่ความมั่งคั่งและโอกาสที่ยั่งยืนแห่งโลกอนาคต" เตรียมความพร้อมให้นักลงทุนยุคใหม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการลงทุนแห่งอนาคต ซึ่งเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน และนักลงทุนระดับเซียน สินทรัพย์ดิจิทัลแห่งโลกอนาคต (Digital Asset) จากผู้ที่บุกเบิกด้านสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีความรู้ด้าน Soft Skills จากนักพัฒนาศักยภาพระดับประเทศ ร่วมแชร์ประสบการณ์ มุมมอง กลยุทธ์ด้านลงทุนยุค New Normal เพื่อยกระดับองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพนักลงทุนไทย สร้างแรงบันดาลใจในการลงทุน และสร้างชุมชนนักลงทุนยุคใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายธนา เธียรอัจฉริยะ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นที่ปรึกษาหลักสูตร เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตร SCBS IWP ครั้งที่ 7 นี้ จะมีส่วนช่วยส่งเสริมความพร้อมให้กับนักลงทุนสู่โอกาสและความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนแห่งโลกอนาคต"

วิทยากรที่ร่วมแชร์ประสบการณ์ และความรู้ในหลักสูตร "SCBS IWP ครั้งที่ 7" อาทิ:

 • สุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์
 • เอกภาวิน สุนทราภิชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์
 • นันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน (CIO) SCBAM
 • Andrew Stotz, CEO of A.Stotz Investment Research
 • คมสันต์ แซ่ลี ประธานกรรมการบริหาร (CEO) Flash Express ยูนิคอร์นสัญชาติไทยรายแรก ซึ่งเป็นธุรกิจดาวรุ่งหลังยุคโควิด19
 • ทชา ปัญญาเนรมิตดี Co-Founder Alpha Finance Lab ผู้เชี่ยวชาญด้าน Decentralized Finance (DeFi)
 • ดร. ธันวา อาภรณ์ทิพย์ Blockchain Technical Advisor บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB 10X)
 • กษิดิ์เดช พูลสุขสมบัติ CEO และ Co-Founder แห่ง APE BOARD แพลตฟอร์มรวบรวม และแสดงพอร์ตการลงทุนใน DeFi ส่วนบุคคล ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย
 • อ. ตั๊ม พิริยะ สัมพันธารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Bitcoin, Managing Director แห่ง CholokeDotCom และกรรมการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
 • ท็อป - จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา Group CEO ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
 • ต้อง - กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร เจ้าของเพจ "แปดบรรทัดครึ่ง" ผู้ริเริ่มนำ "DESIGN THINKING" วิธีการสร้างนวัตกรรมจาก ซิลิคอน วัลเลย์ มาใช้ในองค์กรชั้นนำของไทย
 • เคน - นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการบริหาร THE STANDARD
 • ผศ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ธนา เธียรอัจฉริยะ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ปรึกษาหลักสูตร SCBS IWP#7

สำหรับนักลงทุนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วม และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหลักสูตร SCBS IWP ครั้งที่ 7 ได้ที่ www.SCBS.com/IWP ตั้งแต่วันนี้ - 7 มกราคม 2565 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SCBS Call Center 02-949-1999 (ในเวลาทำการ) รับจำนวนจำกัด เพียง 20 ท่านสุดท้ายเท่านั้น

บล.ไทยพาณิชย์ เปิดรับสมัคร "SCBS IWP ครั้งที่ 7" หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักลงทุนยุคใหม่สู่ความมั่งคั่งแห่งโลกอนาคต