DIMET (Siam) ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

08 Dec 2021

บมจ.ไดเมท (สยาม) จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 : ดร.วรดิศ  ธนภัทร  ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย)  นายเหอ จือ หวง  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากขวา)  ภายหลังการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาวาระการเพิ่มทุนและจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องบอลรูม สนามกอล์ฟ บางปู กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต

DIMET (Siam) ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit