AIRA เปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรม

08 Dec 2021

นางนลินี งามเศรษฐมาศ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไอร่า แคปปิตอล จัดพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรม โดยศิลปินกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ "มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์" ณ อาคารสปริง ทาวเวอร์ โดยมี นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (กลาง) ประธานกรรมการ บมจ. ไอร่า แคปปิตอล และ อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร (ซ้ายสุด) ศิลปินแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ เป็นประธานพิธีเปิด โดยได้รับเกียรติจากองคมนตรี รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (ที่ 3 จากขวา) ม.ร.ว. เกษมวิสุทธิ์ วิสุทธิ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการ บมจ. ไอร่า แคปปิตอล ดร.นริศ ชัยสูตร (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม และ ดร. บัณฑิต นิจถาวร (ขวาสุด) ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล ร่วมงาน ณ ล็อบบี้ ชั้น G อาคารสปริง ทาวเวอร์ สี่แยกราชเทวี โดยนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรม กำหนดจัดถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ล็อบบี้ ชั้น G อาคารสปริง ทาวเวอร์ สี่แยกราชเทวี เพื่อหาทุนช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาด้านศิลปะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

AIRA เปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรม