กลุ่มทรู เฟ้นหาเยาวชนสายครีเอทีฟ 20 ทีม เข้าสู่รอบรองชนะเลิศ!! โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม

23 Sep 2021

กลุ่มทรู โดย ทรูปลูกปัญญา นำโดย นายประพาฬพงษ์ มากนวล (แถวล่าง - ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ร่วมกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย โดย นายอดิศักดิ์ อมรฉัตร (แถวล่าง - ที่ 2 จากขวา) เลขาธิการฯ พร้อมด้วยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง (แถวบน - ขวาสุด) ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมฯ และนายพาทิศ มหากิตติคุณ (แถวบน - ที่ 2 จากขวา) รองผู้อำนวยการ ฝ่ายนวัตกรรมการผลิตคอนเท้นต์ ทรู ไอดี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผ่านระบบออนไลน์ พร้อมประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารอบรองชนะเลิศ 20 ทีม ในการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Awards 2021 หัวข้อ 'ความดีที่ไม่มีใครรู้ แชร์ให้รู้ว่ามี' ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 17

กลุ่มทรู เฟ้นหาเยาวชนสายครีเอทีฟ 20 ทีม เข้าสู่รอบรองชนะเลิศ!! โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม

โครงการนี้ เปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ทุกสถาบัน ทุกคณะ ทุกชั้นปีทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดผลงานภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม รังสรรค์เรื่องราวบอกต่อความดี ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน จังหวัดหรือภูมิภาค ชิงรางวัลทุนการศึกษากว่า 400,000 บาท ซึ่งในปีนี้ มีนิสิต-นักศึกษาให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวด ทั้งหมด 250 ทีม กว่า 1,000 คน จากสถาบันการศึกษาทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

รายชื่อ 20 ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ มีดังนี้

 1. ทีม AnAnt คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 2. ทีม ใครฆ่าอารยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 3. ทีม พิกกี้บูบู คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 4. ทีม ลูกกวาด คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 5. ทีม Odd-Ad คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 6. ทีม Angel คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 7. ทีม โปรดเหลียวแล ผมมีแม่ที่ต้องเลี้ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
 8. ทีม บ้าบ๋า ย่าหยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตเพชรบุรี)
 9. ทีม Toyoung (โตยัง) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 10. ทีม NAJA (นะจ๊ะ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 11. ทีม วิเวก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 12. ทีม ทำเล่นๆแต่จริงจัง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 13. ทีม รถบ้านมาแล้วปี๊บๆ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 14. ทีม คุยงานกันที่ GATHER คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 15. ทีม อะไรก็ว่าไป คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 16. ทีม อจุ่มเร๊าะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 17. ทีม ไม่ได้คิดเพราะนึกชื่อไม่ออก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 18. ทีม ปลาจวดหวานเจี๊ยบ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 19. ทีม ช่วยกันแบก วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 20. ทีม สู้เขาสิวะอีหญิง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ทั้งนี้ ทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ 20 ทีม จะได้เข้าร่วมสัมมนา 'กระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา' YPA
รุ่นที่ 17 ซึ่งในปีนี้ จัดอบรมออนไลน์ผ่าน True VROOM กับผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและทักษะการทำภาพยนตร์โฆษณาจากวิทยากรมืออาชีพที่อยู่ในสายงานด้านต่าง ๆ
ของวงการโฆษณา ระหว่างวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2564 ก่อนที่จะนำเสนอผลงานด้วยตัวเองให้คณะกรรมการคัดเลือกให้เหลือ 10 ทีมสุดท้าย เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป…

กลุ่มทรู เฟ้นหาเยาวชนสายครีเอทีฟ 20 ทีม เข้าสู่รอบรองชนะเลิศ!! โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม